Chimney Burning Accessories "New York LOGO Incense Burner (NAVY)"

PRICE: ¥ 11,000 

縦 26cm/ 横 22cm / 厚み 4cm
複雑な形状を型から作ったオリジナルのインセンスバーナー。
NYロゴがインパクト大です。
お香を斜めに入れるタイプとなります。

NAVY SIZE FREE ×

DETOROA BLOG

Instagram

MAIL MAGAZINE